De op deze website getoonde informatie is door Meiners Huiswerkbegeleiding met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Meiners Huiswerkbegeleiding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Meiners Huiswerkbegeleiding stelt alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Desondanks is Meiners huiswerkbegeleiding niet aansprakelijk voor informatie en /of berichten die door eventuele andere gebruikers van de website via het internet worden verzonden.

Meiners Huiswerkbegeleiding kan verwijzen naar sites die niet door Meiners Huiswerkbegeleiding worden onderhouden, maar die louter dienen ter aanvullende informatie van de bezoeker. Meiners Huiswerkbegeleiding is bij het opnemen van verwijzingen op deze website selectief maar staat niet in voor de inhoud en/of het functioneren van de websites waarheen verwezen wordt. Datzelfde geldt ten aanzien van de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de betreffende websites worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Meiners Huiswerkbegeleiding worden onderhouden wordt afgewezen.

Meiners Huiswerkbegeleiding stelt al het mogelijke (in het redelijke) in het werk om deze website virusvrij te houden. Meiners Huiswerkbegeleiding kan hier echter geen garantie voor geven en aansprakelijkheid voor virussen is derhalve uitgesloten. Bezoekers van deze website wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen alvorens informatie van deze site op te halen..