Een dagje huiswerkbegeleiding

De start:

Je kind komt na school bij ons binnen. Het eerste wat we doen is even de dag doornemen. We kijken meteen even op de school site om de studieplanner van school langs te lopen. We kijken dan meteen naar de binnengekomen cijfers en of er binnen afzienbare tijd toetsen te verwachten zijn

Aan de slag!

Je kind krijgt het werkplan voor die middag te horen. Nu gaat je kind op een rustig plekje zelfstandig aan de slag. Je kind mag zelf het werk voor die dag indelen. Per afgewerkt vak komt je kind even langs om het werk te laten controleren. We kijken het werk na en we overhoren het werk.

Dan klaar?

Nee, je kind is dan niet automatisch klaar. We hanteren wat vuistregels. Je kind werkt dagelijks aan:

  • Huiswerk voor de volgende dag
  • Wegwerken van achterstanden
  • Voorbereiden van overhoringen en toetsen

Doen we nog meer?

We kijken het werk steekproefsgewijs na (is het af ? en is het goed?). We overhoren op kwaliteit Onvoldoende overhoor resultaat betekent opnieuw leren. Maakwerk van onvoldoende kwaliteit betekent: opnieuw maken.

Even nuanceren:

Steekproefsgewijze correcties: omdat de leerling in de klas ook moet opletten. 100% gecorrigeerd huiswerk zorgt dat de concentratie in de klas wegvalt

Overhoren op kwaliteit: een leerling moet bij ons dagelijks voor de overhoringen minimaal een 7 scoren.

Overnieuw leren en/of opnieuw maken: mocht er eerst uitleg nodig zijn, dan doen we dat natuurlijk eerst ...

Hoe lang zit je kind per dag?

De lengte van aanwezigheid varieert tussen een half uur tot een uur of twee per dag. De duur is afhankelijk van de vraag hoeveel huiswerk er moet worden gedaan, of er sprake is van achterstanden en/of onvoldoendes, en of er binnen afzienbare tijd sprake is van overhoringen en/of toetsen.

Waar zit je kind?

Je kind zit ofwel helemaal apart in een eigen studieruimte (op aanvraag) of je kind werkt in een overzichtelijk klein groepje leeftijd en niveau genoten. De sfeer is rustig en op studie geconcentreerd zonder dat het helemaal stil hoeft te zijn.

Hoe vaak per week?

De leerlingen komen tussen de 3 en 5 middagen bij ons langs. Hoe vaak ze komen is afhankelijk van de vraag of hun studiesituatie al onder controle is of niet. De hoeveelheid dagen wordt in overleg met de ouders afgesproken.

Sport, muziek en overige buitenschoolse activiteiten:

In principe blijven alle activiteiten gewoon doorgaan. Je kind moet ook leren met tijd en overige afspraken om te gaan. In een aantal gevallen kan de hoeveelheid activiteiten dusdanig belastend zijn dat de studie eronder lijdt. Ook hierover wordt goed overlegd.

Vakantie?

We hanteren het principe: vrij ... tenzij ....

Dat betekent dat een leerling geen zware onvoldoendes mag staan, de eerste week na de vakantie geen toetsen moet hebben staan. Is daar wel sprake van dan wordt in overleg met de ouders een vakantieplan gemaakt.

MEER INFORMATIE?

Vul hiernaast je gegevens in. We nemen binnen 1 werkdag contact met je op.