Maatwerk

In vrijwel alle gevallen wordt te voren de actuele stand van zaken bij je kind in kaart gebracht. Bij huiswerkbegeleiding noemen we dat proces inventarisatie onderzoek en bij bijles noemen we dat proces een hiatenonderzoek. Op basis van de uitslag van het onderzoek kan het plan van aanpak worden gemaakt.

INVENTARISATIE ONDERZOEK
huiswerkbegeleiding

We kijken naar:

 • de actuele kennis van jouw kind mbt alle schoolvakken, inclusief achterstanden
 • de opbouw van de cijfer stand
 • de korte termijn verplichtingen op school (overhoringen en toetsen)
 • de lange termijn verplichtingen op school (wat moet er gebeuren om nog”over”te kunnen gaan)
 • de studie technische kant van de zaak: hoe leert jouw kind, wat voor fouten maakt jouw kind, etc.
 • de prognose over de termijn van het volle schooljaar (is er een goede kans op overgang?)

HIATEN ONDERZOEK bijles

We kijken naar:

 • De actuele kennis bij één of twee schoolvakken
 • De specifieke achterstanden in combinatie met de gemiddelde stand van de klas
 • De vraag: wat loopt je kind achter en wat moet er worden ingehaald
 • De komende stof in de klas, moeten we daar al maatregelen voor nemen?
 • Welke specifieke fouten zien we en hoe vermijden we die
 • Welke bijlesvorm is de beste: KIT of klassiek